Guillotines

Portes que es desplacen verticalment , equilibrades mitjançant contrapesos d’1 a 5 fulles, fabricades amb bastidor galvanitzat abans de soldar, en tub laminat en fred de secció rectangular  i de diferents dimensions, inclosos els reforços longitudinals corresponents per aconseguir la solidesa de les fulles, qualitat *ST42-3 *DIN 17100.

Xapa grecada simple de 5 a 6/10 mm d’espessor galvanitzada, prelacada per la superfície interior.  Contrapesos protegits per tancament metàl·lic galvanització en tot el seu recorregut, de qualitat F114, cables de 6-8-10 mm de diametre i composició 6×19+1 (6×37+1 si porta automatisme) i forrellat.

Per a més informació cridi’ns al