Basculants

Portes basculants d’una o dues fulles fabricades amb perfil galvanitzat amb ranures per a la instal·lació de juntes de goma perimetrals, ferramenta de pengi i tancament, cargolats ( eliminant soldadures, punts d’oxidació i deformacions), guies, corrioles, patins, en qualitat F114, cables de 6-8-10 mm i forrellats interiors bicromatats.

Folrades amb diferents acabats, xapa grecada, xapa de ventilació, panell  sandwitch, etc.

Dispositiu de seguretat en compliment dels requisits de seguretat d’acord a la legislació vigent i d’obligat compliment a partir de l’1 de Maig de 2005 (directiva 98/37/CE i la norma harmonitzada amb la directiva 89/106/CEE de producte norma UNE-EN-13241-1_2004).

Industriales

Residencial

Per a més informació cridi’ns al