Enrotllables

Alumini

Fabricades amb perfíl de goma. Buit en el seu llepi inferior per al seu ajust amb el sòl. Compensada i equilibrada mitjançant l’eix superior horitzontal amb les corrioles de corrons de boles d’acer per al seu gir sobre l’eix. Tots els materials emprats són galvanitzats, per evitar la corrosió . Guies d’alumini extrusionat d’alta resistència amb bordells de nylon.

Molls de cinta de fleix d’acer temperat dins de les corrioles, calculat per a cada mesura que es fabrica, per la qual cosa el seu funcionament i maneig es fàcil, sense cap resistència.

Per a més informació cridi’ns al